Syrinx

4 SYRINX, kvartet flauta nastao je 2001. godine okupljanjem četiriju glazbenica profesionalno angažiranih u orkestrima, te pedagoškoj djelatnosti. Za ovakav sastav kvarteta, dviju hrvatskih i slovenskih glazbenica, odlučile su se vođene dosadašnjim iskustvom te razmjenom kulturne, pedagoške i glazbene djelatnosti u Hrvatskoj i Sloveniji. Nošene zvukom njihovog instrumenta, glazbenice ujedno proširuju zvukovnu ljestvicu, stoga također uvrštavaju u ansambl alt flautu, bas flautu i piccolo flautu. Do sada je kvartet imao niz zapaženih nastupa na kojima se isticala ujednačenost interpretacije, smisao za stil i osjećaj za frazu te zvukovno blistav i intonacijski besprijekoran ton. Ansambl interpretira originalne skladbe skladane za kvartet flauta, pridonoseći upoznavanju publike sa izvornim repertoarom, kao i skladbe suvremenih skladatelja. Njihov bogati repertoar kontinuirano se proširuje skladbama koje suvremeni skladatelji, inspirirani njihovim umjetničkim pristupom, skladaju za njih. Najrecentija je praizvedba skladbe Allegro con brio Miljenka Prohaske. Kvartet je surađivao s brojnim glazbenicima, poput flautistica Tjaše Kuštrin, Helene Potočnik, Irene Rovtar i Jana Fajdiga, udaraljkaša Vojislava Čičića i Špele Mastnak, mezzosopranistice Tihane Herceg-Ivšić i sopranistice Klasje Modrušan, pijanistice Zrinke Ivančić, harfistice Diane Grubišić Ćiković i klarinetista Milka Pravdića. Kvartet flauta 4 Syrinx do sada je objavio tri nosača zvuka. Prvi, Monochromia (rujan 2006.) sadrži skladbe E. Bozze, I. Dekleve, W.A. Mozarta, P. Ramovša, J. Laubera i M. Tarbuka, dok su na drugom Soba za štiri ( siječanj 2010. ) objavljene skladbe A. Kumara, B. Papandopula, F. Lhotke, P. Mihelčiča, S. Šuklara, P. Obradovića, M. Rabadana i A. Kabilja. Treći nosač zvuka Decade bilježi snimke sa nastupa uživo iz njihovog redovnog ciklusa u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog.